Våra områden

Trygghetsboende

Allt började med att Äldreboendelegationen föreslog i sitt slutbetänkande att en ny lag inrättas som ger kommunerna befogenhet att utan prövning enligt Socialtjänstlagen inrätta och tillhandahålla trygghetsbostäder. Ydrebostäder AB sökte beviljades statligt stöd till ombyggnation av Ydrehus 8 och 9 vid Industrigatan i Österbymo.
Ombyggnationen startade i januari 2011 och exakt ett år senare i januari 2012 flyttade de första hyresgästerna in i det nya trygghetsboendet.

Industrigatans trygghetsboende innehåller 24 lägenheter, åtta styck av varje storlek enligt följande:

1 rum och kök      47 kvadratmeter
2 rum och kök      66 kvadratmeter
3 rum och kök      81 kvadratmeter

Samtliga lägenheter har blivit uppfräschade och har fått nya badrum där toalettstol och tvättställ är vägghängda och justerbara i höjd. Ideén med utformningen av hygienutrymmena är framtagna av norska sjukgymnaster, arbetsterapeuter, industridesigners och arkitekter. Utrustningen och utformningen är gjord så att du ska kunna klara dig själv i ditt eget hem utan hjälp.

Vad är ett trygghetsboende?
för Ydre kommuns trygghetsboenden på Solängen och på Industrigatan gäller att bostäderna upplåts till personer över 70 år. Det finns gemensamhetsutrymmen för måltider och samvaro och en värd/värdinna finns tillgänglig några timmar dagligen för att hjälpa till med aktiviteter och måltider.
Det ingår inte några insatser från socialtjänsten med automatik i ett trygghetsboende. Om någon person behöver stöd kan ansökan om hemtjänst göras hos kommunens biståndshandläggare som utreder och prövar om behov finns.

 

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.