Ydrebostäder köper Solängen

Från 2022-04-01 äger Ydrebostäder äldreboendet Solängen och det är inget april-skämt.

För att möta efterfrågan i kommunen kommer Ydrebostäder satsa på att rusta upp och förnya lägenheter och lokaler med visionen "Framtidens äldreboende".